کاربر شماره 38927

داستان کاربر شماره 38927

کاربر شماره 38927 عزيز، در تاريخ 25 آذر 1397 - 03:22 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 11 بيمار در 7 استان به مبلغ 2,013,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 38927 به 11 نفر در 7 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم