کاربر شماره 38927

داستان کاربر شماره 38927

 

کاربر شماره 38927 عزیز، در تاریخ 25 آذر 1397 - 03:22 ب.ظ به جمع مهریاران حس مهر پیوسته است.

 تاکنون به 4 بیمار در 4 استان به مبلغ 524,000 تومان کمک کرده است. 

 

اهدا

کاربر شماره 38927 به 4 نفر در 4 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم