کاربر شماره 38886

داستان کاربر شماره 38886

کاربر شماره 38886 عزيز، در تاريخ 25 آذر 1397 - 12:10 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 4 بيمار در 4 استان به مبلغ 1,087,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 38886 به 4 نفر در 4 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم