کاربر شماره 38397

داستان کاربر شماره 38397

کاربر شماره 38397 عزيز، در تاريخ 21 آذر 1397 - 05:39 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 8 بيمار در 7 استان به مبلغ 890,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 38397 به 8 نفر در 7 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم