کاربر شماره 38111 رمضانی

داستان کاربر شماره 38111

کاربر شماره 38111 رمضانی عزيز، در تاريخ 18 آذر 1397 - 09:02 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 13 بيمار در 6 استان به مبلغ 1,030,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 38111 به 13 نفر در 6 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم