کاربر شماره 38058

داستان کاربر شماره 38058

کاربر شماره 38058 عزيز، در تاريخ 17 آذر 1397 - 12:10 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 1 بيمار در 1 استان به مبلغ 70,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 38058 به 1 نفر در 1 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم