کاربر شماره 37478

داستان کاربر شماره 37478

کاربر شماره 37478 عزيز، در تاريخ 11 آذر 1397 - 03:06 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 5 بيمار در 4 استان به مبلغ 200,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 37478 به 5 نفر در 4 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم