کاربر شماره 37389

داستان کاربر شماره 37389

کاربر شماره 37389 عزيز، در تاريخ 10 آذر 1397 - 10:15 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 2 بيمار در 2 استان به مبلغ 30,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 37389 به 2 نفر در 2 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم