کاربر شماره 35280

داستان کاربر شماره 35280

کاربر شماره 35280 عزيز، در تاريخ 23 آبان 1397 - 07:26 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 3 بيمار در 3 استان به مبلغ 12,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 35280 به 3 نفر در 3 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم