کاربر شماره 35280

داستان کاربر شماره 35280

 

کاربر شماره 35280 عزیز، در تاریخ 23 آبان 1397 - 07:26 ب.ظ به جمع مهریاران حس مهر پیوسته است.

 تاکنون به 2 بیمار در 2 استان به مبلغ 8,000 تومان کمک کرده است. 

 

اهدا

کاربر شماره 35280 به 2 نفر در 2 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم