کاربر شماره 34465

داستان کاربر شماره 34465

کاربر شماره 34465 عزيز، در تاريخ 15 آبان 1397 - 04:17 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 1 بيمار در 1 استان به مبلغ 10,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 34465 به 1 نفر در 1 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم