کاربر شماره 27596 زهرا دست غیب صالح

داستان کاربر شماره 27596

 

کاربر شماره 27596 زهرا دست غیب صالح عزیز، در تاریخ 29 شهریور 1397 - 09:32 ق.ظ به جمع مهریاران حس مهر پیوسته است.

 تاکنون به 4 بیمار در 3 استان به مبلغ 38,000 تومان کمک کرده است. 

 

اهدا

کاربر شماره 27596 به 4 نفر در 3 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم