کاربر شماره 27596 زهرا دست غیب صالح

داستان کاربر شماره 27596

کاربر شماره 27596 زهرا دست غیب صالح عزيز، در تاريخ 29 شهریور 1397 - 09:32 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 4 بيمار در 3 استان به مبلغ 38,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 27596 به 4 نفر در 3 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم