کاربر شماره 27108

داستان کاربر شماره 27108

کاربر شماره 27108 عزيز، در تاريخ 27 شهریور 1397 - 05:15 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 18 بيمار در 9 استان به مبلغ 410,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 27108 به 18 نفر در 9 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم