سارا خادمي

داستان سارا

سارا خادمي عزيز، در تاريخ 26 شهریور 1397 - 05:25 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 8 بيمار در 5 استان به مبلغ 190,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

سارا به 8 نفر در 5 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم