فریبا حیدری

داستان فریبا

فریبا حیدری عزيز، در تاريخ 26 شهریور 1397 - 01:41 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 2 بيمار در 2 استان به مبلغ 128,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

فریبا به 2 نفر در 2 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم