کاربر شماره 25919

داستان کاربر شماره 25919

کاربر شماره 25919 عزيز، در تاريخ 26 شهریور 1397 - 10:28 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 32 بيمار در 11 استان به مبلغ 368,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 25919 به 32 نفر در 11 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم