کاربر شماره 25717

داستان کاربر شماره 25717

کاربر شماره 25717 عزيز، در تاريخ 26 شهریور 1397 - 05:01 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 2 بيمار در 2 استان به مبلغ 258,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 25717 به 2 نفر در 2 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم