کاربر شماره 25659

داستان کاربر شماره 25659

کاربر شماره 25659 عزيز، در تاريخ 25 شهریور 1397 - 07:54 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 13 بيمار در 7 استان به مبلغ 585,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 25659 به 13 نفر در 7 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم