هادی جواهریان

داستان هادی

هادی جواهریان عزيز، در تاريخ 27 آذر 1396 - 03:46 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 38 بيمار در 9 استان به مبلغ 5,000,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

هادی به 38 نفر در 9 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم