سوگل جابرانصاری

داستان سوگل

سوگل جابرانصاری عزيز، در تاريخ 21 خرداد 1397 - 05:02 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 19 بيمار در 6 استان به مبلغ 7,840,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

سوگل به 19 نفر در 6 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم