RSS

وبلاگ

بیماران استان کرمانشاه

ازجمعیت2میلیونی کرمانشاه،20درصدزیر17سال سن دارند.

در زلزله سال 96، بیش از 40کودک هر دو والد خود را از دست دادند.

در 6ماه گذشته:

14کودک بیمار از کرمانشاه با حمایت شما درمان شدند.

معرفی بیماری سپسیس

سپسیس اولین عامل مرگ و میر کودکان در جهان است.

سپسیس یک اورژانس پزشکی است و باید در سریعترین زمان درمان شود.

تا امروز:

15کودک مبتلا به سپسیس با حمایت شما درمان شدند.

چگونه به حس مهر کمک کنم