RSS

وبلاگ

ستاره های حس مهر

با یکی دیگر از ستاره های حس مهر آشنا شوید:

"آرزو دارم همه آدمها همیشه شاد باشند."

مهسا که در اثر انفجار کپسول گاز دچار تروما شده بود، با حمایت مهریاران عزیز درمان خود را به پایان رسانده است.

 

کودکان زاهدان

در 9 ماه گذشته:

227 کودک بیمار از زاهدان با حمایت شما درمان شدند.

در حال حاضر 80 کودک بیمار از زاهدان منتظر جمع آوری مبلغ مورد نیاز درمانشان هستند.

به صفحه مربوط به بیماران زاهدان سر بزنید...

معرفی سندرم نفروتیک

سندرم‌نفروتیک‌مجموعه‌علائم‌و‌نشانه‌هایی‌است‌که‌درنتیجه

آسیب‌به‌سلولهای‌کلیه‌ایجاد‌می‌شود.

کودکان مبتلا به این سندرم در صورت درمان مناسب و کافی به زندگی عادی بازمی گردند.

تاامروز: 21کودک‌مبتلا‌به‌این‌سندرم‌باحمایت‌شما‌درمان‌شدند.

نقاشی هزار لبخند

در یک سال گذشته بیش از هزار بیمار تحت حمایت

حس مهر قرار گرفتند.

با کمک شما 280میلیون تومان به بیش از هزار بیمار نیازمند رساندیم.

کنار هم اثرگذار باشیم...

ستاره های حس مهر

با شغل آینده ماهان، یکی از ستاره های حس مهر

آشنا شوید:

میخوام دکتر آسم بشم!

ماهان با تنگی نفس و تب با تشخیص آسم با حمایت شما درمانش را به پایان رسانده و حالا میخواهد دکتر آسم شود!

بازخورد از حس مهر

دکتر‌ مهرداد‌ معمارزاده

ریاست بیمارستان امام حسین(ع)اصفهان:

 "نکته جالب توجه راجع به حس مهر این است که کودکان را فارغ از ملیت، مذهب یا قومیت حمایت می کند."

شما راجع به حس مهر چه نظری دارید؟

چگونه به حس مهر کمک کنم