RSS

وبلاگ

معرفی نارسایی نوزاد

نارسایی نوزاد در اثر مشکلات حین بارداری ایجاد می شود. 

در صورت درمان کامل، یک سال پس از تولد نوزاد نارس، از بسیاری جهات تفاوتی میان نوزاد نارس و نوزادی که بدون مشکل به دنیا آمده وجود ندارد.

تاامروز: 78 کودک نارس با حمایت شما درمان شده اند.

ستاره های حس مهر

با یکی دیگر از ستاره های حس مهر آشنا شوید:

"خلبان سبحان سفر خوشی را برای شما آرزو می کند."

سبحان هشت ساله، مدتی است به خاطر بالا بودن فشار مغز، دچار سردردهای مکرر می شود و این مساله باعث شده نتواند مدرسه را ادامه بدهد.

ستاره های حس مهر

با یکی دیگر از ستاره های حس مهر آشنا شوید:

"آرزو دارم همه آدمها همیشه شاد باشند."

مهسا که در اثر انفجار کپسول گاز دچار تروما شده بود، با حمایت مهریاران عزیز درمان خود را به پایان رسانده است.

 

کودکان زاهدان

در 9 ماه گذشته:

227 کودک بیمار از زاهدان با حمایت شما درمان شدند.

در حال حاضر 80 کودک بیمار از زاهدان منتظر جمع آوری مبلغ مورد نیاز درمانشان هستند.

به صفحه مربوط به بیماران زاهدان سر بزنید...

معرفی سندرم نفروتیک

سندرم‌نفروتیک‌مجموعه‌علائم‌و‌نشانه‌هایی‌است‌که‌درنتیجه

آسیب‌به‌سلولهای‌کلیه‌ایجاد‌می‌شود.

کودکان مبتلا به این سندرم در صورت درمان مناسب و کافی به زندگی عادی بازمی گردند.

تاامروز: 21کودک‌مبتلا‌به‌این‌سندرم‌باحمایت‌شما‌درمان‌شدند.

نقاشی هزار لبخند

در یک سال گذشته بیش از هزار بیمار تحت حمایت

حس مهر قرار گرفتند.

با کمک شما 280میلیون تومان به بیش از هزار بیمار نیازمند رساندیم.

کنار هم اثرگذار باشیم...

چگونه به حس مهر کمک کنم