کاربر شماره 8911

داستان کاربر شماره 8911

 

کاربر شماره 8911 عزیز، در تاریخ 18 اردیبهشت 1397 - 10:09 ق.ظ به جمع مهریاران حس مهر پیوسته است.

 و تاکنون به 14 بیمار در 3 استان به مبلغ 519,000 تومان کمک کرده است. 

ميتوانيد در هر لحظه اطلاعات به روز حمايت هاي ایشان را در این حساب كاربري مشاهده نماييد. کاربر شماره 25332 به 17 نفر در 5 استان کشور کمک کرده است. 

 

اهدا

کاربر شماره 8911 به 14 نفر در 3 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم