کاربر شماره 7128

داستان کاربر شماره 7128

 

کاربر شماره 7128 عزیز، در تاریخ 1 اردیبهشت 1397 - 04:11 ب.ظ به جمع مهریاران حس مهر پیوسته است.

 و تاکنون به 269 بیمار در 22 استان به مبلغ 23,570,000 تومان کمک کرده است. 

ميتوانيد در هر لحظه اطلاعات به روز حمايت هاي ایشان را در این حساب كاربري مشاهده نماييد. کاربر شماره 25332 به 17 نفر در 5 استان کشور کمک کرده است. 

 

اهدا

کاربر شماره 7128 به 269 نفر در 22 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم