فهیمه تردست متولد 29/9/1361

داستان فهیمه

فهیمه تردست در تاریخ 26 اسفند 1396 - 10:15 ق.ظ به حس مهر پیوست. او تاکنون به 23 بیمار در 5 استان به مبلغ 170,000 تومان کمک کرده است.

 

اهدا

فهیمه به 12 نفر در 3 استان کشور کمک کرده است

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم