سوگل رسولی متولد 23/8/1364

داستان سوگل

سوگل رسولی در تاریخ 10 آبان 1396 - 06:07 ق.ظ به حس مهر پیوست. او تاکنون به 267 بیمار در 19 استان به مبلغ 4,045,617 تومان کمک کرده است.

 

اهدا

سوگل به 12 نفر در 3 استان کشور کمک کرده است

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم