سوگل رسولی

داستان سوگل

 

سوگل رسولی عزیز، در تاریخ 10 آبان 1396 - 06:07 ق.ظ به جمع مهریاران حس مهر پیوسته است.

 و تاکنون به 925 بیمار در 27 استان به مبلغ 7,270,915 تومان کمک کرده است. 

ميتوانيد در هر لحظه اطلاعات به روز حمايت هاي ایشان را در این حساب كاربري مشاهده نماييد. کاربر شماره 25332 به 17 نفر در 5 استان کشور کمک کرده است. 

 

اهدا

سوگل به 925 نفر در 27 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم