کاربر شماره 27097

داستان کاربر شماره 27097

 

کاربر شماره 27097 عزیز، در تاریخ 27 شهریور 1397 - 05:03 ب.ظ به جمع مهریاران حس مهر پیوسته است.

 و تاکنون به 23 بیمار در 6 استان به مبلغ 904,000 تومان کمک کرده است. 

ميتوانيد در هر لحظه اطلاعات به روز حمايت هاي ایشان را در این حساب كاربري مشاهده نماييد. کاربر شماره 25332 به 17 نفر در 5 استان کشور کمک کرده است. 

 

اهدا

کاربر شماره 27097 به 23 نفر در 6 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم