کاربر شماره 27030

داستان کاربر شماره 27030

 

کاربر شماره 27030 عزیز، در تاریخ 27 شهریور 1397 - 02:30 ب.ظ به جمع مهریاران حس مهر پیوسته است.

 و تاکنون به 59 بیمار در 12 استان به مبلغ 2,382,000 تومان کمک کرده است. 

ميتوانيد در هر لحظه اطلاعات به روز حمايت هاي ایشان را در این حساب كاربري مشاهده نماييد. کاربر شماره 25332 به 17 نفر در 5 استان کشور کمک کرده است. 

 

اهدا

کاربر شماره 27030 به 59 نفر در 12 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم