کاربر شماره 25779 ميرجعفري

داستان کاربر شماره 25779

 

کاربر شماره 25779 ميرجعفري عزیز، در تاریخ 26 شهریور 1397 - 07:25 ق.ظ به جمع مهریاران حس مهر پیوسته است.

 و تاکنون به 3 بیمار در 3 استان به مبلغ 70,000 تومان کمک کرده است. 

ميتوانيد در هر لحظه اطلاعات به روز حمايت هاي ایشان را در این حساب كاربري مشاهده نماييد. کاربر شماره 25332 به 17 نفر در 5 استان کشور کمک کرده است. 

 

اهدا

کاربر شماره 25779 به 3 نفر در 3 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم