سپيده رسولي

داستان سپيده

 

سپيده رسولي عزیز، در تاریخ 8 آذر 1396 - 08:43 ق.ظ به جمع مهریاران حس مهر پیوسته است.

 و تاکنون به 179 بیمار در 20 استان به مبلغ 5,442,000 تومان کمک کرده است. 

ميتوانيد در هر لحظه اطلاعات به روز حمايت هاي ایشان را در این حساب كاربري مشاهده نماييد. کاربر شماره 25332 به 17 نفر در 5 استان کشور کمک کرده است. 

 

اهدا

سپيده به 179 نفر در 20 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم