کاربر شماره 1

داستان کاربر شماره 1

کاربر شماره 1 در تاریخ 12 مرداد 1395 - 09:58 ق.ظ به حس مهر پیوست. او تاکنون به 101 بیمار در 12 استان به مبلغ 6,718,500 تومان کمک کرده است.

 

اهدا

کاربر شماره 1 به 12 نفر در 3 استان کشور کمک کرده است

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم