علی دهقانی

داستان علی

 

علی دهقانی عزیز، در تاریخ 12 مرداد 1395 - 09:58 ق.ظ به جمع مهریاران حس مهر پیوسته است.

 و تاکنون به 139 بیمار در 16 استان به مبلغ 8,656,100 تومان کمک کرده است. 

ميتوانيد در هر لحظه اطلاعات به روز حمايت هاي ایشان را در این حساب كاربري مشاهده نماييد. کاربر شماره 25332 به 17 نفر در 5 استان کشور کمک کرده است. 

 

اهدا

علی به 139 نفر در 16 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم