یسنا نه ماهه به دلیل تب بستری شده است.

یسنا نه ماهه به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

یسنا نه ماهه به دلیل تب در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بستری شده است.

پدر یسنا بیکار و مادر خانه‌دار است و پدر بیمه بیکاری دریافت می کند و میانگین درآمد خانواده یک میلیون و پانصد هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه چهار فرزند خود در روستای اسدآباد نهبندان سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان یسنای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر یسنا قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت