یاسر شش‌ماهه به دلیل تشنج و دیسترس تنفسی بستری شده است.

یاسر شش‌ماهه به دلیل تشنج و دیسترس تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

یاسر شش‌ماهه به دلیل تشنج و دیسترس تنفسی در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر یاسر کارگر ساختمان و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود یک میلیون و پانصدهزار تومان است.

این خانواده با شش فرزند خود در یک منزل استیجاری در مشهد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان یاسر عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 8 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

یاسر از اتباع افغانی است و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان او به صورت آزاد محاسبه شده است.

بنا به توصیه پزشک معالج، یاسر عزیز جهت ادامه درمان بایستی به مراکز درمانی با تجهیزات بیشتر انتقال داده شود.

با توجه به بالا بودن هزینه درمان، پدر و مادر یاسر قادر به تأمین هزینه درمان او نمی‌باشند و چشم‌انتظار حمایت و یاری شما مهریاران عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت