گزارش کمپین داوطلبانه

داستان از اینجا شروع شد که تعدادی از داوطلب های حس مهر دور هم جمع شدند و با هم فکری، کمپین ‘نفری 10 لبخند’ را طراحی کردند. تصمیم بر این شد که هر فرد، سفیر سلامتی 10 کودک نیازمند بشه.
‎بازخوردها فوق العاده بود و در طول یک ماه کمپین:
- درمان 199 کودک حمایت شد؛
- 206 کاربر حس مهری کمک کردن؛
- و مبلغ 74.948.000 تومان جمع شد.
‎شما هم میتونید سفیر سلامتی کودکان باشید!
‎با مشارکت داوطلبانه در کمپین های حس مهر، شادی رو به کودکان بیشتری هدیه کنیم :)
حس خوب را با حس مهر تجربه کنید.


لینک ارتباط با حس مهر

https://www.hesemehr.ir/contactus

نظر خود را ارسال کنید

چگونه به حس مهر کمک کنم