کودکان خاش

شهرستان خاش با مزارع برنج، نخلستان ها، میوه های سردسیری و گرمسیری و رودخانه های جاری، یکی از دیدنی ترین شهرهای کویر است. شهری که در استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته و روستاهای سرسبز و زیبایی دارد.
خاش امروزی در نزدیکی شهر قدیمی خاش قرار دارد که تاریخ پیدایش آن به پیش از حکومت نادرشاه می‌رسد. این شهر تا قبل از نادرشاه به علت ناامنی چندان اعتباری نداشت اما نادر شاه ضمن سرکوبی راهزنان، این منطقه را امن کرد و بعدها قلعه‌هایی ساخته شد و بدین ترتیب خاش رو به توسعه و آبادانی گذاشت و از شکل یک روستا خارج شد و آرام آرام سیمای شهر به خود گرفت.

به صفحه مربوط به بیماران خاش مراجعه کرده و حس مهر را به خیرین دیگر نیز معرفی کنید:

https://hesemehr.ir/AllPatients?AgeRange=0&diseaseType=0&orderby=0&patientType=0&Name=&stateProvinceId=94

نظر خود را ارسال کنید

چگونه به حس مهر کمک کنم