نیلان یک‌ساله به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است.

نیلان یک‌ساله به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نیلان یک‌ساله به دلیل اسهال و استفراغ در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بستری شده است.

پدر نیلان مغازه‌دار و مادر او خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود یک میلیون تومان است.

این خانواده با دو فرزند خود در منزل شخصی در نورآباد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان نیلان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

پدر و مادر نیلان قادر به تامین کل هزینه درمان او نیستند و برای تامین بخشی از هزینه‌های درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت