نوزاد تازه‌متولد قل1 به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد قل1 به دلیل دیسترس تنفسی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد قل اول به دلیل نارس بودن و دیسترس تنفسی در بیمارستان سینای اهواز بستری شده است.

این نوزاد به همراه قل دیگر خود از بدو تولد تحت درمان بودند و قل دوم به دلیل نارس بودن فوت کرده است.

پدر نوزاد کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود یک میلیون و دویست هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر با تنها فرزند خود در منزل مادربزرگ در یکی از روستاهای اهواز سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 19 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده، پدر و مادر قادر به تامین کل هزینه‌های درمان فرزندشان نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده