نوزاد تازه‌متولد به دلیل آمبولی مغزی بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل آمبولی مغزی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل آمبولی مغزی(وجود لخته خون بر روی مغز)در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر این نوزاد کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک‌میلیون تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در یک منزل استیجاری در یاسوج سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 14 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

بنا به توصیه پزشک معالج، این نوزاد جهت ادامه درمان به یکی از مراکز درمانی استان فارس اعزام خواهد شد.

با توجه به اینکه این نوزاد نیاز به ادامه درمان دارد و با توجه به شرایط مالی این خانواده، پدر و مادر قادر به تامین هزینه درمان فرزندشان نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت