نوزاد تازه‌متولد به دلیل آسپیراسیون مکونیوم و زردی بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل آسپیراسیون مکونیوم و زردی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل آسپیراسیون مکونیوم و زردی در بیمارستان الغدیر ابهر بستری شده است.

با ورود مکونیوم(اولین مدفوع سیاه رنگ درون روده‌های جنین در زایمان دیرهنگام)به درون ریه‌های نوزاد، وی دچار آسپیراسیون مکونیوم شده که در صورت عدم درمان می تواند موجب بروز مشکلات تنفسی و در برخی موارد آسیب مغزی و در موارد شدید حتی می تواند مرگبار باشد.

پدر نوزاد کارگر فصلی روزمزد و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک میلیون تومان می‌باشد.

این خانواده با تنها فرزند خود در یک منزل استیجاری در ابهر سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، فتوتراپی و ...

پدر و مادر این نوزاد قادر به تأمین کل هزینه درمان او نمی‌باشند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان فرزندشان، چشم‌انتظار حمایت و یاری شما مهریاران عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
اسناد شفافیت