نقاشی هزار لبخند

در آذرماه 96، اولین بیمار حس مهری با حمایت شما درمان خود را به پایان رساند.

ما به دلگرمی و همراهی شما عزیزان و همکاری با بیمارستان های دولتی در سراسر ایران، تا امروز بیش از 1000 کودک بیمار نیازمند را شناسایی و با دست های مهربان شما، لبخندی شیرین بر لب های بیش از 800 کودک دوست داشتنی نقاشی کرده ایم.

کنار ما باشید تا بتوانیم تعهد پرداخت کمک هزینه درمان پرونده های باقیمانده را تأمین کنیم.

حمایت از کودکان بیمار نیازمند با مراجعه به لینک زیر:

https://www.hesemehr.ir/AllPatients

نظر خود را ارسال کنید

چگونه به حس مهر کمک کنم