نعیمه هشت‌ماهه به دلیل اسهال بستری شده است.

نعیمه هشت‌ماهه به دلیل اسهال بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نعیمه هشت‌ماهه به دلیل اسهال در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بستری شده است.

پدر نعیمه کارگر فصلی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه پنج فرزند خود در یک منزل استیجاری در روستای سفیدابه زابل سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان نعیمه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

با توجه به فصلی بودن کار پدر و شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده، پدر و مادر نعیمه قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هموطنان عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت