نرگس چهار ماهه به دلیل عفونت ادراری بستری شده است.

نرگس چهار ماهه به دلیل عفونت ادراری بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نرگس چهار ماهه به دلیل عفونت ادراری در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر نرگس کارگر ساختمانی و مادرش خانه دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده هشتصد هزار تومان می باشد.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در منزلی استیجاری در شهر توس استان خراسان رضوی سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان نرگس عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

نرگس از اتباع افغانی می باشد و به همین دلیل تحت پوشش بیمه درمانی قرار ندارد و به همین دلیل هزینه های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر نرگس قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت