نازنین زهرا چهارساله به دلیل آبسه بستری شده است.

نازنین زهرا چهارساله به دلیل آبسه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نازنین زهرا چهارساله به دلیل آبسه(تجمع چرک ناشی از یک عفونت باکتریال)در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بستری شده است.

پدر نازنین زهرا کارگر ساختمانی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و دویست هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در ماسور از توابع خرم‌آباد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان نازنین زهرای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 18 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

نازنین زهرا سابقه جراحی در بیمارستانهای مفید و طبی کودکان تهران و امام جعفر الیگودرز و شهید مدنی داشته و نیازمند ادامه درمان می‌باشد.

پدر و مادر توانایی تامین هزینه درمان فرزندشان را ندارند و برای درمان وی نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت