نازنین ده‌ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است.

نازنین ده‌ساله به دلیل آپاندیس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نازنین ده‌ساله به دلیل آپاندیس در بیمارستان ضیائی اردکان بستری شده است.

پدر نازنین در زندان بسر می‌برد و مادر خانه‌دار است.

مادر به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در اردکان یزد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان نازنین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی و ...

مادر نازنین به تنهایی قادر به تامین هزینه درمان فرزندش نیست و برای درمان وی نیاز به یاری و همراهی شما هموطنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت