میکائیل دوساله به دلیل گاستروانتريت بستری شده است.

میکائیل دوساله به دلیل گاستروانتريت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

میکائیل دوساله به دلیل گاستروآنتریت(اسهال و استفراغ شدید)در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر میکائیل معتاد بوده و خانواده را ترک کرده است و مادر خانه‌دار است.

مادر به همراه دو فرزند خود در زاهدان و در منزل مادربزرگ سکونت دارند و از طریق دریافت یارانه امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان میکائیل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

از آنجایی که میکائیل در ابتدا تحت پوشش بیمه نبوده و پس از بستری شدن نسبت به دریافت بیمه اقدام کرده، بخشی از هزینه‌های بیمارستان به صورت آزاد محاسبه شده است.

مادر میکائیل به تنهایی قادر به تامین هزینه درمان او نمی‌باشد و برای درمان فرزندش نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت