مهرشاد یک‌ساله به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است.

مهرشاد یک‌ساله به دلیل اسهال و استفراغ بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهرشاد یک‌ساله به دلیل اسهال و استفراغ(گاستروآنتریت)و تب و بیحالی در بیمارستان امیرالمومنین سمنان بستری شده است.

پدر مهرشاد بیکار و مادر کارگر منازل است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود یک‌میلیون تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه چهار فرزند خود در سمنان و در یک منزل استیجاری سکونت دارند و برادر نوجوان مهرشاد نیز از طریق جمع‌آوری و فروش ضایعات بخشی از هزینه‌های زندگی را تامین می‌کند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مهرشاد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

مهرشاد از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

خانواده مهرشاد قادر به تامین کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده