مهدی شش‌ساله به دلیل تب بستری شده است.

مهدی شش‌ساله به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهدی شش‌ساله به دلیل تب و تشنج در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر مهدی دستفروش و مادر خانه‌دار است و درآمد این خانواده، روزانه حدود بیست‌هزار تومان می‌باشد.

مهدی به همراه پدر و مادر خود در منزل پدری در خورزوق اصفهان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مهدی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

پدر و مادر مهدی قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و جهت تامین هزینه‌های درمان تنها فرزندشان نیاز به یاری و همراهی شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده