مهدی دوازده‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

مهدی دوازده‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهدی دوازده‌ساله به دلیل عفونت ریه در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

مهدی عزیز مبتلا به فلج مغزی(CP)بوده و به دنبال عفونت شدید ریه و تشنج مداوم در این مرکز بستری شده و تحت درمان می‌باشد.

پدر مهدی کارگر ساده بنایی و مادر او در مهدکودک کار می‌کند و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و پانصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در یک منزل استیجاری در اصفهان سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مهدی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

خانواده مهدی قادر به تامین کل هزینه‌های درمانی او نبوده و جهت تامین بخشی از هزینه درمان نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت