مصطفی دوازده‌ساله به دلیل عفونت بستری شده است.

مصطفی دوازده‌ساله به دلیل عفونت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مصطفی دوازده‌ساله به دلیل تب و عفونت استخوان در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

مصطفی که دچار معلولیت جسمی است به دلیل زخمی شدن پا هنگام راه رفتن، دچار عفونت استخوان شده و نیاز به درمان دارد.

پدر مصطفی راننده تاکسی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هشتصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر با سه فرزند خود و به همراه مادربزرگ در یک منزل استیجاری در اهواز سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مصطفی مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 27 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر مصطفی قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده