محمد تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

محمد تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمد نوزاد تازه‌متولد به همراه قل دیگر خود، به دلیل نارس بودن در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بستری شده است و تحت مراقبت و درمان است.

پدر محمد کارگر روزمزد کشاورزی و دامداری بوده و در حال حاضر به دلیل فصلی بودن کار بیکار می باشد و مادر او خانه‌دار است و تنها منبع درآمد این خانواده یارانه می‌باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در روستای بهرامی خرم‌آباد ساکن هستند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 20 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

این خانواده شرایط اقتصادی خوبی ندارند تا بتوانند هزینه بیمارستان را پرداخت کنند و چشم امید به یاری و حمایت هموطنان عزیز دارند تا هر دو نوزادشان به بهبودی کامل دست یابند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت