محمدیاسین تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

محمدیاسین تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدیاسین تازه‌متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان شهیدرحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

محمدیاسین عزیز به دلیل تولد زودرس و نارسایی قلبی ریوی، بایستی تا بهبودی کامل تحت مراقبتهای ویژه باشد.

پدر محمدیاسین کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصد و پنجاه هزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر با سه فرزند خود در یکی از روستاهای اطراف خرم‌آباد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدیاسین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 12 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر توانایی تامین کل هزینه درمان فرزندشان را ندارند و برای تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت